Về PoPoDoo

      Hệ thống Anh ngữ quốc tế PoPoDoo được thành lập ngày 1/7/2007 với sứ mệnh trở thành tổ chức giáo dục Tiếng Anh trẻ em số 1 tại Việt Nam.

      Sau 15 năm phát triển, hiện nay PoPoDoo gồm 20 đơn vị trực thuộc và gần 100 đơn vị liên kết trên toàn quốc. PoPoDoo cung cấp các khóa học Tiếng Anh trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:

– Tiếng Anh mầm non (Từ 3-5 tuổi)

– Tiếng Anh tiểu học (Từ 6-10 tuổi)

– Tiếng Anh thiếu niên (Từ 11-15 tuổi)

POPODOO VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG